تفسیر سوره حمد

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) پیرامون تفسیر سوره حمد چنین آمده  است  که رسول اکرم (ص) فرمودند :

 خداوند می فرمایند هر گاه بنده بگوید :

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خداوند می فرمایند بنده ام به نام من شروع کرد، برمن است که کارش را به انجام برسانم و احوال او را  پر برکت  بسازم  و هر  گاه   شخص   بگوید:

 الحمد الله رب العالمین

 خداوند می فرمایند بنده ام مرا ستایش کرد و دانستکه نعمت هایش همه از جانب من است و بلا ها رامن با قدرت خویش از او دفع می کنم من شما ملائکرا شاهد می گیرم که علاوه بر نعمت های این جهاننعمت های آن جهان دیر را نیز به او ارزانی  دارم  وهمان طور که بلاهای این جهان را از او دفع می کنمبلا های جهان آخرت را از او دفع خواهم کرد

 و هر گاه شخص بگوید:

 الرحمن الرحیم

 خداوند می فرمایند: بنده ام گواهی داد که من رحمنو  رحیم  هستم  شما  را گواه  می گیرم  که  رحمت فراوانی به او عطا کنم و از عطای خود سهمی به او خواهم داد و هر گاه بگوید:

 مالک یوم الدین

 خداوند می فرمایند همانطور که او اعتراف مالکیتمن در روز جزا کرد من هم در آن روز، حساب رابر او آسان می گیرم و کار های نیک او را می پذیرمو از کردار بد او صرف نظر می کنم . و هنگامی کهاز روی صداقت بگوید:

 ایاک نعبد

 خداوند  می فرمایند : بنده ام  راست  گفت،  او  تنهامرا می پرستد . شما را نیز گواه می گیرم به عبادتاو  پاداشی  عطا  کنم  که  هر  کسی  مخالف  اوستبه  حال  او  غبطه  بخورد .  و  هر گاه  بگوید :

 ایاک نستعین

 خداوند می فر مایند : بنده ام از من یاری طلبید و به من  پناه  آورد  شما  را گواه  می گیرم  که وی را در کارهایش  یاری  کنم  و در مشکلات  فریاد رس  اوباشم و در سختی دستگیر او باشم و زمانی که بگوید:

 اهدنا الصراط المستقیم

 خداوند می فر مایند : در خواست او پذیرفته شده هرچه  بخواهد  پذیرفته  است  من خواسته او را اجابتمی کنم و هر چه آرزو کند به او خواهم داد و از هر چیز وحشت داشته باشد وحشت او را بر طرفکرده و به اوامنیت خواهم بخشید.

/ 1 نظر / 46 بازدید