کهکشان آشفته

کهکشان آشفته
در شانزدهمین سالگرد آغاز کار تلسکوپ فضایی هابل (24 آوریل 1990) اخترشناسان این رصدخانه فضایی دقیق ترین نمای سراسری از کهکشان نامنظم و غیر عادی 82 M را منتشر کرده اند. در فاصله حدود 12 میلیون سال نوری در صورت فلکی دب اکبر این کهکشان بر اثر برخورد یا ملاقات با کهکشانی دیگر (احتمالا 81 M در نزدیکی آن) آشفته شده است و گاز ناحیه مرکزی آن زایشگاه هزاران ستاره ابر پرجرمی است که تولد آنها و بادهای ستاره ای نیرومندشان محیط اطراف را بیشتر آشفته می کند. این تصویر حاصل ترکیب 6 عکس در طول موجهای فروسرخ و مرئی است.
عکس از تلسکوپ فضایی هابل
/ 8 نظر / 28 بازدید
عبدالواحد رفیعی

سلام ! بیا از مسافرسر بزن مسافر قصه های ناگفته دارد ازوطن ، ازدختران وزنان وطن مسافر سوغاتی داره نو از آخرین سفر خود در گوشه های وطن . مسافر باداستان "غزنی والا " بروزشد "هشت ثورد آغاز شکست مجاهدین بروزشد "

رضا

پروردگارا!امروز ما نيز همچون روزهای ديگر،به شب خواهد رسيد وما را شب هنگام بدرود خواهد گفت.ما نيکو بدانيم که اگر اين روز روشن را در اطاعت واخلاص به شام رسانيم:خورشيد شامگاهی به هنگام بدرود،ما را درود خواهد گفت و با تهنيت وداعمان خواهد کردو مسلم است که اگر روز ما در معاصی مناهی به سر آيد،کيفر ما نفرين وناسزا خواهد بود.

رضا

خدايا! جز قدرت تو قدرتی نيست تا اين چرخ سنگين را بگرداندو جز مشيت تو حکمران ديگری بر کائنات حکومت نکند. آنچه را که تو داده ای،داريم و از آن چه روزی ما کرده ای،بهره می بريم. پروردگارا! هم اکنون روز تازه ای را آغاز می کنيم وتمتع ديگری را از تمتعات حيات در می يابيم.

رضا

خدایا ..... از کشته ی تو بوی خون نیاید و از سوخته ی تو بوی دود ، چرا که سوخته ی تو به سوختن شاد است و کشته ی تو به کشته شندن خشنود خدایا هر چه از دنیا مرا خواهی را به کافران ده و هر چه از آخرت مرا خواهی داد به مومنان ده که مرا بسنده است در دنیا یاد کردن تو و در آخرت دیدار تو خدایا به هر که دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میداری بچشان که : دوست داشتن از عشق برتره خدایا ... ایمانم را به درجه ی کامل ترین ایمان رسان و یقینم را برترین یقین گردان و نیتم را به بهترین نیت ها منتهی ساز و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن خدایا ... زبانم را به هدایت گویا ساز و تقوا را بر قلبم الهام کن و به پاکیزه ترین روشم توفیق ده و مرا به کاری وادار که بیش از هر چیز به آن خشنودی

رضا

پروردگارا! آن چنان کن که در روشنايی خورشيد، جان ما هر لحظه بر روشنايی بيفزايد و نعمت عبادت و اطاعت، بهره ما باشدو از گناهان کوچک وبزرگدر پناه عفاف و عصمت بر کنار بمانيم. آن چنان کن که روز ما ، به حسنات اعمال ما زينت يابد،از نيکوکاری آغاز شود و به سپاس گذاری پايان يابد.

رضا

شهید کسی است که قله های انسانیت را در نور دیده و همواره به ما فوق آنچه که بوده می اندیشده است . وقتی که چنین حالاتی در شخص بوجود آید که جز حق و حقیقت چیزی نبیند خداوند او را مصداق این حدیث قدسی قرار می دهد که " من عرفنی و جدنی " الی آخر حدیث شریفه که در نهایت می فرماید " و من عشفبه قتلته و من قتلته فانا دیته "و این خداست که مدال شهادت را به سینه پر مهر شهید می آویزد که یکی از درجات عالی و ارزشمند الهی بشمار می آید . آنچه که شهید شاهد آن است چیزی جز عشق به معشوق نیست . آندم که پرده ها از مقابل دیدگاشی کنار زده می شود او در می یابد که معبود بی همتا نیز به او عشق می ورزد و این عشق متقابل ثمری جز شهادت در راه حق به دنبال نخواهد داشت او جان خویش را به محضر دوست تقدیم می نماید که با معشوق در آمیزد و یقیناً آگاهانه پای در این مسیر می گذارد و همواره دعایش این است که خداوندا مرا به مرگ طبیعی از دنیا مبر و شهادت در راه خویش را ارزانی من فرما . امید است که ما نیز بتوتانیم پیرو راه شهدا باشیم تا با افتخار به لقاء او نائل آئیم . آمین یا رب العالمین

رضا

در طول تاریخ حق طلبانه انسان ، همواره عده اندکی به دنبال شناخت حق و احقاق حقوق دیگران جان بر کف نهاده و در این مسیر تمام تعلقات دنیوی دست شسته و تنها به لقاء حق می اندیشیده اند و این امر آنان را وا می داشته تا آنچه را که حق به ودیعه در نزد آنان قرار داده پاسداری و صیانت نمایند ، در مسیر حق قدم برداشته و با توکل به او موانع را یکی پس از دیگری پشت سر بنهد تا به آنچه که لیاقت آنرا دارند نائل گردند .

روشنک

بايد در زندگي همچون دريا بود تا اگر با سنگهاي سخت برخورد كرديم ، سنگها درعمق ما محو شوند نه ما در عمق سنگها