ولادت با سعادت ثامن الحجج

به خداوند خوش بین باش زیرا هر کس به خدا خوش بین باشد خدا با گمان خوش او همراه است و هر کس به رزق و روزی اندک خشنود باشد خداوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر کس به اندک روزی حلال او خشنود باشد بارش سبک و ختنواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به دنیا و دوایش بینا سازد و او را بسلامت از دنیا به دار السلام بهشت می رساند.

احادیثی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره ایمان، خداشناسی، خودشناسی، کمک به مردم و...


امام رضا (ع) : کسی که بار سفر ببندد و به زیارت من بیاید ، دعای او مستجاب و گناهش بخشوده میشود.  عیون الاخبار الرضا (ع)

1.  مؤمن ، مؤمن واقعی نیست ، مگر آن که سه خصلت در او باشد : سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش ، پوشاندن راز خود است ، اما سنت پیغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ، اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است
لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال ، سنة من ربه ، و سنة من نبیه ، و سنة من ولیه . فاما السنة من ربه فکتمان سره ، و اما السنة من نبیه فمداراة الناس ، و اما السنة من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء
                                                                                           اصول کافی ، ج 3 ، ص (339)

2.  پنهان کننده کار نیک ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشکار کننده کار بد سرافکنده است ، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است
المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة ، و المذیع بالسیئة مخذول ، و المستتر بالسیئة مغفور له
                                                                                           اصول کافی ، ج 4 ، ص (160)

3.  از اخلاق پیامبران ، نظافت و پاکیزگی است
من أخلاق الانبیاء التنظف
                                                                                                  تحف العقول ، ص (466)

4. دوست هرکس عقل او ، و دشمنش جهل اوست
صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله
                                                                                                  تحف العقول ، ص (467)

5. عقل شخص مسلمان تمام نیست ، مگر این که ده خصلت را دارا باشد : از او امید خیر باشد ، از بدی او در امان باشند ، خیر اندک دیگری را بسیار شمارد ، خیر بسیار خود را اندک شمارد ، هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود ، در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود ، فقر در راه خدایش از توانگری محبوبتر باشد ، خواری در راه خدایش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد ، گمنامی را از پرنامی خواهانتر باشد . سپس فرمود : دهمی چیست و چیست دهمی ! به او گفته شد : چیست ؟ فرمود : احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است
لا یتم عقل امرء مسلم حتی تکون فیه عشر خصال ، الخیر منه مأمول ، و الشر منه مأمون ، یستکثر قلیل الخیر من غیره ، و یستقل کثیر الخیر من نفسه ، لا یسأم من طلب الحوائج الیه ، و لا یمل من طلب العلم طول دهره ، الفقر فی الله احب الیه من الغنی ، و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه ، و الخمول أشهی الیه من الشهرة . ثم قال ( علیه السلام) : العاشرة و ما العاشرة ! قیل له : ما هی ؟ قال ( علیه السلام) : لا یری أحدا الا قال : هو خیر منی و أتقی
                                                                                                  تحف العقول ، ص (467)

6. ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است ، و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است ، و به فرزند آدم چیزی بالاتر از یقین داده نشده است
إن الایمان افضل من الاسلام بدرجة ، و التقوی افضل من الایمان بدرجة ، و لم یعط بنو آدم افضل من الیقین
                                                                                                  تحف العقول ، ص (469)

7. ایمان انجام واجبات و دوری از محرمات است ، ایمان عقیده به دل و اقرار به زبان و کردار با اعضاء تن است
و الایمان أداء الفرائض و اجتناب المحارم . و الایمان هو معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالارکان
                                                                                                  تحف العقول ، ص (444)

8. حضرت رضا ( علیه السلام ) همیشه به اصحاب خود می فرمود : بر شما باد به اسلحه پیامبران ، گفته شد : اسلحه پیامبران چیست ؟ فرمود : دعا
عن الرضا (علیه السلام ) أنه کان یقول لأصحابه : علیکم بسلاح الأنبیاء ، فقیل : و ما سلاح الأنبیاء ؟ قال : الدعاء
                                                                                           اصول کافی ، ج 4 ، ص (214)

9. پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد ، و بهترین پیوند خویشاوندی ، خودداری از آزار خویشاوندان است
صل رحمک و لو بشربة من ماء ، و افضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها
                                                                                                  تحف العقول ، ص (469)

10. از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حکمت است . خاموشی و سکوت ، دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است
إن من علامات الفقه : الحلم و العلم ، و الصمت باب من ابواب الحکمة ، إن الصمت یکسب المحبة ، إنه دلیل علی کل خیر
                                                                                                  تحف العقول ، ص (469)

11. زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است ، که نه جزء آن در کناره گیری از مردم ، و یک جزء آن در خاموشی است
یأتی علی الناس زمان تکون العافیة فیه عشرة اجزاء : تسعة منها فی اعتزال الناس و واحد فی الصمت
                                                                                                  تحف العقول ، ص (470)

12. از امام رضا ( علیه السلام ) از حقیقت توکل سؤال شد . فرمود : این که جز خدا از کسی نترسی
سئل الرضا ( علیه السلام ) عن حد التوکل ، فقال ( ع ) : أن لا تخاف احدا الا الله
                                                                                                  تحف العقول ، ص (469)

13. بخیل را آسایشی نیست ، و حسود را خوشی و لذتی نیست ، و زمامدار را وفایی نیست ، و دروغگو را مروت و مردانگی نیست
لیس لبخیل راحة ، و لا لحسود لذة ، و لا لملوک وفاء ، و لا لکذوب مروة
                                                                                                  تحف العقول ، ص (473)

14. به خداوند خوشبین باش ، زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است ، و هرکه به رزق و روزی اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد ، و هرکه به اندک از روزی حلال خشنود باشد ، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دار السلام بهشت رساند
أحسن الظن بالله ، فإن من حسن ظنه بالله کان عند ظنه ، و من رضی بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل ، و من رضی بالیسیر من الحلال خفت مؤونته و نعم أهله و بصره الله داء الدنیا و دواءها و اخرجه منها سالما الی دار السلام
                                                                                                  تحف العقول ، ص (472)

15. ایمان چهار رکن است : توکل بر خدا ، رضا به قضای خدا ، تسلیم به امر خدا ، واگذاشتن کار به خدا
الایمان أربعة أرکان : التوکل علی الله ، و الرضا بقضاء الله ، و التسلیم لأمر الله ، و التفویض الی الله
                                                                                                 تحف العقول ، ص (469)

16. از امام رضا درباره بهترین بندگان سؤال شد . فرمود : آنان هرگاه نیکی کنند خوشحال شوند ، و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند ، و هرگاه عطا شوند شکر گزارند ، و هرگاه بلا بینند صبر کنند ، و هرگاه خشم کنند . درگذرند
سئل ( علیه السلام) عن خیار العباد ، فقال : الذین اذا أحسنوا استبشروا ، و اذا اساءوا استغفروا ، و اذا أعطوا شکروا ، و اذا ابتلوا صبروا ، و اذا غضبوا عفوا
                                                                                                  تحف العقول ، ص (469)

17. از حضرت امام رضا ( علیه السلام ) درباره خوشی دنیا سؤال شد . فرمود : وسعت منزل و زیادی دوستان
سئل الامام الرضا ( علیه السلام ) عن عیش الدنیا ، فقال : سعة المنزل و کثرة المحبین
                                                                                            بحار الانوار ، ج 76، ص (152)

18. هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید ، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد
من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامة
                                                                                           اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)

19. بعد از انجام واجبات ، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مؤمن ، نزد خداوند بزرگ نیست
لیس شیء من الاعمال عند الله عزوجل بعد الفرائض افضل من إدخال السرور علی المؤمن
                                                                                            بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 20. به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید
تزاوروا تحابوا و تصافحوا و لا تحاشموا
                                                                                            بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

21. بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا . روایت شده که " افشاگری کفر است " و روایت شده " کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است " و روایت شده که " هرچه از دشمن پنهان می داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد "
علیکم فی أمورکم بالکتمان فی أمور الدین و الدنیا ، فإنه روی " أن الإذاعة کفر " و روی " المذیع و القاتل شریکان " و روی " ما تکتمه من عدوک فلا یقف علیه ولیک "
                                                                                            بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

22. هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ، خداوند از عمل کم او راضی باشد.
من رضی عن الله تعالی بالقلیل من الرزق رضی الله منه بالقلیل من العمل
                                                                                            بحار الانوار ، ج 78، ص (356)

23. پنج چیز است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باش : کسی که در نهادش اعتماد نبینی ، و کسی که در سرشتش کرم نیابی ، و کسی که در خلق و خوی اش استواری نبینی ، و کسی که در نفسش نجابت نیابی ، و کسی که از خدایش ترسناک نباشد.
خمس من لم تکن فیه فلا ترجوه لشیء من الدنیا و الَخرة : من لم تعرف الوثاقة فی أرومته ، و الکرم فی طباعه ، و الرصانة فی خلقه ، و النبل فی نفسه ، و المخافة لربه
                                                                                                  تحف العقول ، ص (470)

24. به راستی کسی که در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند ، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است
ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله أعظم أجرا من المجاهد فی سبیل الله
                                                                                           بحار الانوار ، ج 78، ص (339)

25. مبادا اعمال نیک و تلاش در عبادت را به اتکای دوستی آل محمد ( علیهم السلام ) رها کنید ، و مبادا دوستی آل محمد (علیهم السلام ) و تسلیم برای آنان را به اتکای عبادت از دست بدهید ، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود
لا تدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العبادة اتکالا علی حب آل محمد ( علیهم السلام ) ، لا تدعوا حب آل محمد (علیهم السلام) و التسلیم لأمرهم اتکالا علی العبادة ، فإنه لا یقبل أحدهما دون الَاخر
                                                                                           بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

26. عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نیست ، و همانا عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست
لیس العبادة کثرة الصیام و الصلاة ، و انما العبادة کثرة التفکر فی أمر الله
                                                                                                  تحف العقول ، ص (466)

27. به آن حضرت گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ فرمود : با عمر کاسته ، و کردار ثبت شده ، و مرگ بر گردن ما و دوزخ دنبال ما است ، و ندانیم با ما چه شود
قیل له : و کیف اصبحت ؟ قال ( ع ) : اصبحت بأجل منقوص ، و عمل محفوظ ، و الموت فی رقابنا ، و النار من ورائنا ، و لا ندری ما یفعل بنا
                                                                                                  تحف العقول ، ص (470)

28. هیچ بنده به حقیقت کمال ایمان نرسد تا سه خصلتش باشد : بینایی در دین ، و اندازه داری در معیشت ، و صبر بر بلاها
لا یستکمل عبد حقیقة الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث : التفقه فی الدین ، و حسن التقدیر فی المعیشة ، و الصبر علی الرزایا
                                                                                                  تحف العقول ، ص (471)

29. ریان از امام رضا علیه السلام پرسید : نظرتان راجع به قرآن چیست ؟ امام فرمود : قرآن سخن خداست ، فقط از قرآن هدایت بجویید و سراغ چیز دیگر نروید که گمراه می شوید
قال الریان للرضا ( ع ) : ما تقول فی القرآن ؟ فقال : کلام الله لا تتجاوزوه ، و لا تطلبوا الهدی فی غیره فتضلوا
                   &

/ 7 نظر / 27 بازدید
حاج حمید

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت خواهر بزرگوارم سرکار خانم محقق ضمن تشکر و قدردانی از حضور صمیمی و یادداشت پر مهرتان . منم ميلاد شمس الشموس، خسرو اقليم طوس، شاه انيس النفوس، به شما و خانواده ي گراميتان، تبريک و تهنيت عرض می کنم و توفیقات روز افزون شما را از درگه احدیت مسئلت دارم مستدام باشید یاعلی مدد ... التماس دعا

غریب آشنا

سلامی به رنگ عشق.... ای قوم به حج رفته کجائید کجائید معشوق همینجاست بیائید بیائید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم حاجی و هم خانه و هم کعبه شمایید صد بار از این خانه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید گر قصد شما دیدن آن خانه جان است اول رخ آیینه به صیقل بزدایید کو دسته ایی از گل اگر آن باغ بدیدید کو گوهری از جان اگر از بحر جدایید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید گنجید نهان گشته درین توده پر خاک چون قرص قمر ز ابر سیه باز برآیید سلطان جهان مفخر تبریز نماید اشکال عجایب که شما روح فزایید همیشه سبز [قلب] [گل]

سپیده امید

سلام همین که به ما سر زدین جای شکر داره ولی نمی دونم چرا از لینک شما حذف شدیم شاید به این دلیل باشه که گذر ایام همه چی را به فراموشی می سپاره. حتما انتظار بی جایست مگه نه؟ اما شما هنوز لینک منی٪ مطالبتان هم خوبه؟ ٪

علی بابائی

یا ایها الذین آمنوا . .( صلوا علیه وسلموا تسلیما ) یعنی برپیامبر (ص) سلام وصلوات بفرستید .. چشم اما چگونه ؟ از حروف موجود در ایه استنطاق (سوال) میکنیموانها جواب کافی میدهند. چون قران تبیان ومبین است =تبیان لکل شیئ=همه چیز را تبیین میکند . واگر خودش را تبیین نکند چگونه میتواند غیر خود را تبیین نماید .؟ تالی تلو قران که حجج الهی هستند .وقران ناطقند یقینا لسان الله هم هستند مستودع علوم الهی هستند .وبه هرکس عنایتی کنند و نمی از یمی به او ببخشند .بقدر بخشش ایشان .نکاتی پنهانی آشکار خواهد گردید. ( ص ل و ا ع ل ی ه و س ل م و ا ت س ل ی م ا )= 20۶ 37 43 ۵۴ 73 ) =20۶ براساس این روش .باید بگونه ای سلام وصلوات بفرستیم که . با اعداد ایه .سیره ائمه .روایات معتبر .عقل سلیم .عرف علما . وفطرت انسانی . و...منطبق و قابل دفاع بوده باشد .(توجه دقیق) اکنون به نمونه ای از کاربرد این روش با حفط شرائط .توجه فرمائید. ( ص ل و ا ع ل ی ه و س ل م و ا ت س ل ی م ا )= 20۶--------------------------------------------------------------------------- 37 43 ۵۴ 73 ) =20۶ اللهم صل علی محمد وءال محمد = 206 الله

رضا

با سلام و درود فراوان بر شما ...سالروز ازدواج مسعود امير المومنين وحضرت فاطمه زهرا (س) و امير المومنين علي (ع) شاه مردان و هماي سعادت و يار ياور ضعيفان و يگانه مرد جاودان تاريخ بشريت بر همه مومنان مبارکباد .....سخن تو همچون ابديت بزرگ است و کلام تو همچون گنبد آسمان تنها بخود وابسته است زيرا همه ي آن در حد جمال و کمال است...تو آن سرچشمه فياض نوري که از آن هر لحظه موجي از پس موج ديگر به جهان مي تابد دستان پرمحبت و دل پر از نور ايمان تو همواره براي نيکي و مهر ورزيدن آماده است ......آرزوي تندرستي و سعادتمندي شما را در تمام لحظات زندگاني دارم در پناه حق ........ آفتاب معرفت نور يقين لطف يزدان رحمةٌ للعالمين آخرين پيغام از سوي خدا ترجمان عشق معناي صفا او تمنّاي دل تنهاي ماست دردهاي غربت ما را دواست ما که از عشق علي عليه السلام دم مي زنيم پشت و پا بر هر دو عالم مي زنيم با علي در سوز و ساز ديگريم زآتش سوزان عشقش، پرپريم شورش دلهاي ما، عشق علي است ضامن فرداي ما عشق علي است سر سپار راه مولاييم ما سر به سر شوق و تولاّييم ما [گل]

رضا

با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزیز و گرامی و آرزوی تندرستی و سعادتمندی شما در تمامی مراحل زندگانی باستحضار حضرت عالی میرساند کلبه درویشی حقیر با مطلبی آموزنده با عنوان. .."..مرگ پايان زندگي و آرزوهاست !! ."...بروز شده است ..خوشحال خواهم شد دیدن کنید و نظرات ارزشمند خود را مرقوم فرمائید ، مثل همیشه منتظر قدمهای سبز و حضور گرمتان هستم ...با لب خندان ز دنيا مي روم ...با اميد دوست (تنها) مي روم ...ديگر از شهر شما دل كنده ام ....چون نسيمي سوي صحرا مي روم ...ذره ام ليكن به خورشيد مي رسم ....قطره ام ...اما به دريا مي روم ...دوستان !!! در مردن من زندگيست .....چون به ديدار خداي مي روم ......التماس دعا و خدا نگهدارتان [گل]